Rezervácia

  • Výber služby
  • Výber služby
  • Doplnkové služby
  • Výber dátumu a času
  • Inštrukcie
  • Výber pracovníka
  • Informácie o zákazníkovi
  • Skontrolujte údaje o rezervácii
  • Potvrdenie

Výber služby

Prosím vyberte si službu, na ktorú chcete rezervovať termín.

Výber služby

Prosím vyberte si službu, na ktorú chcete rezervovať termín.

Výber služby

Prosím vyberte si službu, na ktorú chcete rezervovať termín.

Doplnkové služby

Vyberte doplnkové služby, ktoré chcete pridať k rezervácii.

Výber dátumu a času

Kliknutím na dátum zobrazíte časovú os dostupných rezervácií. Kliknutím na zelený časový úsek si ho rezervujete.

Inštrukcie

Pred pokračovaním si prosím prečítajte inštrukcie pred a po zákroku

Výber pracovníka

Môžete si vybrať konkrétneho pracovníka alebo sa nechať prekvapiť.

Informácie o zákazníkovi

Poskytnite nám prosím údaje potrebné pre vybavenie vašej online rezervácie.

Skontrolujte údaje o rezervácii

Dôsledne skontrolujte podrobnosti rezervácie a ak je všetko v poriadku, kliknite na tlačidlo Odoslať.

Potvrdenie

Vaša rezervácia bola úspešne prijatá. Toto potvrdenie si ponechajte pre svoju potrebu.
Potrebujete poradiť?
+421 948 936 772 trencin@amastu.sk

Vyberte si službu

Vyberte si službu
Vyberte si službu
Vyberte si doplnok k službe
Vyberte si dátum a čas
Inštrukcie
Vyberte si pracovníka
Zákaznícke údaje
Rekapitulácia rezervácie
Potvrdenie rezervácie
Amastu Trenčín
Mierové námestie 35 911 01 Trenčín
Laserové ošetrenia
Kozmetické a Estetické ošetrenia
Zhrnutie rezervácie

Jedinečné miesto, spájajúce unikátne kozmetické a estetické ošetrenia pre Vaše telo a relax pre Vašu myseľ.

Copyright © 2024. Všetky práva vyhradené. Developed by